Huisregels Tandartspraktijk Hollanscheveld

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de huisregels van de tandartspraktijk Hollandscheveld. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn! Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen.

Afspraken:

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt. 

U kunt met ons contact opnemen op ons vaste telefoonnummer of via mail.

Let op! U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt. 

Nieuwe patiënten:

Voor de intake bij de tandarts kunt u het volgende verwachten:

  • Afnemen van een medische vragenlijst.
  • Een onderzoek met spiegel en sonde.
  • Een röntgenologisch onderzoek, meestal bestaand uit 2 overzichtsfoto’s en eventueel een grote overzichtsfoto.
  • Bespreken van de problemen en het samen met u maken van een behandelplan.
  • Daar waar zich grote problemen voordoen kan een extra röntgenfoto noodzakelijk zijn.  
  • Schroom niet om te vragen naar uitleg over bepaalde problemen, de tandarts wil graag met u meedenken en uw problemen zo goed mogelijk oplossen.

Controles:

In onze praktijk bevelen wij het sterk aan om minimaal 2 maal per jaar voor controle en tandsteen verwijderen te komen. Afhankelijk van het advies van uw tandarts kan dit variëren, al naar gelang uw eigen gebitssituatie dit noodzakelijk maakt. Wij willen u graag van de best mogelijke zorg voorzien en onnodige kiespijn voor u voorkomen.

Behandelingen:

Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij naar de mondhygiëniste en maken regelmatig röntgenfoto’s bij onze patiënten.

De tandarts kan uitlopen:

Wanneer een patiënt belt, is aan de telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Hierdoor gebeurt het weleens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen hierbij op uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak:

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak:

Indien u niet in staat bent uw afspraak na te komen, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Indien u langer dan 24 uur van tevoren afbelt krijgt u geen rekening, echter, indien u niet op tijd afbelt, of zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, wordt deze afspraak aan u doorberekend volgens de standaardcode C90. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling.

Indien u 3 maal niet op uw afspraak komt of te laat afbelt zonder geldige reden (zoals een ernstige ziekte of een noodgeval), zullen wij ons genoodzaakt zien u uit ons bestand uit te schrijven.

Het maken van een afspraak:

Indien u niet in staat bent uw afspraak na te komen, verzoeken wij u om ’s ochtends tussen 08:00-12:00 uur contact met ons op te nemen voor een nieuwe afspraak. Wanneer uw belt, proberen wij u zo snel mogelijk in te plannen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.

Pijnklachten/spoedgevallen:

Voor pijnklachten/spoedgevallen verzoeken wij u om ’s ochtends tussen 08:00-10.00 uur contact met ons op te nemen voor een afspraak, wij proberen u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.
Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd, wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Dienst /waarneming:

Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld. U kunt natuurlijk ook op onze website www.tandartspraktijkhollandscheveld.nl kijken.

Uw gegevens up-to-date:

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummers, emailadres).

Begrotingen:

Bij uitgebreide behandelingen kunt u van ons van tevoren een begroting ontvangen.
Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen worden doorgevoerd.

Rekeningen/betalingen:

Heeft u een tandartsverzekering? Dan worden onze nota’s gemaakt en verstuurd door Famed. Zij sturen rekeningen naar u of rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen over de rekening dan kunt u contact opnemen met Famed op telefoonnummer: 0900 – 0885. Op de website nota van Infomedics kunt u ook veel antwoorden op vragen over rekeningen vinden. U blijft er zelf verantwoordelijk voor dat uw rekening wordt betaald en ook of u zich wel of niet wilt verzekeren voor tandheelkundige hulp.

Betalingen tijdens de week- of weekenddienst geschieden uitsluitend contant.

Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximumbedrag, zodat u geen nare verrassingen te wachten staan.

Op alle behandelingen zijn de KNMT-betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing. U kunt deze betalingsvoorwaarden vinden achterop de rekening van Famed. Deze betalingsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

Voor nieuwe patiënten plannen wij als eerste een intake-afspraak, dit houdt in uitleg over onze protocollen, het evalueren van de patiëntengegevens, een controle en eventueel het maken van foto’s.

Uw eigendommen:

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Hollandscheveld is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

U bent zwanger…

In dat geval: proficiat! Indien u (vermoedelijk) zwanger bent, meld dit dan steeds duidelijk aan de tandarts voor de behandeling. De meeste behandelingen kunnen perfect uitgevoerd worden tijdens de zwangerschap, zonder problemen voor uw kind.

Gegevensoverzicht Tandartspraktijk Hollandscheveld:

Adres:

Het Hoekje 29a

7913  BA Hollandscheveld

Telefoon: 0528-342796

Website: www.tandartspraktijkhollandscheveld.nl

E-mail: info@tandartspraktijkhollandscheveld.nl

Telefoonnummer voor spoedbehandelingen buiten werktijden: 0900-2354466

24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar

Tandartspraktijk Hollandscheveld heeft ook een klachtenregeling via het KNMT

M.Raouf, Praktijkmanager
Tandartspraktijk Hollandscheveld